Türkiye Bursları başvuruları online olarak yapılmakta ve ücretsizdir.

Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir.

Türk üniversitelerindeki pek çok programın eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce yada Fransızca eğitim imkânı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların bir çoğu, GRE, GMAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar kayıt esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edebilir.

Türkiye Burslarına yerleştirilen ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adayların (İngilizce ya da Fransızca eğitim verilen bir programa yerleştirilenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim alması zorunludur.

Bu yıl başvuruya ilk defa açılacak olan Sanat ve Spor Burs Programları, sanat ve spor alanlarında tüm dünyadaki yetenekli öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Bursları imkânlarıyla lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl süreli burslu olarak Türkçe eğitimi alacaklardır. Ardından adaylardan başvuru yaptıkları alana göre ülkemiz üniversitelerinin sanat ve spor fakültelerinden kabul almaları beklenmektedir. Programa başvuran adayların, başvuru yaptıkları alana ilişkin başarılarını kanıtlayan belge (resmî sertifika, portföy vb.) sahibi olmaları beklenmektedir.

Bursun Kapsamı

• Aylık burs (lisans için 600 TL, yüksek lisans 850 TL, doktora 1200 TL)
• Üniversite harcı
• 1 yıl Türkçe dil eğitimi
• Ücretsiz yurt
• Gidiş-dönüş uçak bileti
• Sağlık sigortası
 
Başvuru Şartları

Adayların lisans programlarına başvuru yapabilmeleri için;

• Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
• Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
• Eğitim yılının sonu itibariyle lise veya dengi bir eğitim kurumdan mezun olması,
• Lisans başvurusu için 21 yaşın altında olması (01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmalı)
• Transkript notu, diploma notu, ulusal veya uluslararası sınav notu kriterlerinden en az birinden belirlenen (sağlık bilimleri lisans programları için % 90, diğer lisans programları için % 70) asgari başarıyı sağlamış olması,
• Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.
 
Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için;

• Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
• Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
• En geç 30 Temmuz 2015 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olması,
• Yüksek lisans başvurusu için 30 yaşın altında olması (01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmalı)
• Doktora başvurusu için 35 yaşın altında olması (01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmalı)
• İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve
• Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.
 
Başvuru Belgeleri

Lisans Başvuruları

• Online başvuru
• Adayın mezun ya da son sınıfta olduğunu gösterir belge/diploma,
• Adayın aldığı dersleri ve not ortalamasını gösteren not dökümü
• Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
• Vesikalık fotoğraf

Lisansüstü Başvurular

• Online başvuru
• Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası,
• Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın aldığı dersleri ve notları gösterir)
• Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
• Vesikalık fotoğraf

Adaylardan;

• www.turkiyeburslari.gov.tr adresine girmeleri,
• online başvuru formunu tıklamaları,
• elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,
• başvuru formunu okumaları,
• sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,
• gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri
• ve son olarak başvurularını tamamlamaları
beklenmektedir.
 
Burs Programlarını tanıtıcı materyallere ve başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız
 
Başvuru için tıklayınız
Editör: İsveç Gündemi