AB Komisyonu, 20 yıllık Gümrük Birliği anlaşmasının  güncelleştirilmesi müzakerelerine başlamak için AB Konseyinden yetki istedi.
AB Komisyonu düzenlediği haftalık toplantıda, Türkiye ile Gümrük  Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi konusunda resmi görüşmelere başlamak için  AB Konseyinden yetki talep etme kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesinin 29 Kasım 2015 ve  18 Mart 2016 tarihlerinde yapılan AB-Türkiye zirve kararlarında yer aldığı  hatırlatılarak, "Bu teklifle birlikte AB Komisyonu taahhütlerini yerine getirmeye  devam ediyor. Gümrük Birliğinin mevcut AB-Türkiye ticari ilişkilerini yansıtarak  iyileştirilmesi tüm taraflara önemli ekonomik fayda sağlar." ifadesi kullanıldı.

31 Aralık 1995'te yürürlüğe giren Gümrük Birliğinin, günümüz  şartlarına uyarlanması hem AB hem de Türkiye tarafından gerekli görülüyor. Gümrük  Birliği, mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsıyor. Geleneksel tarım  ürünleri ise bu anlaşmanın kapsamında yer almıyor.

Anlaşmanın güncelleştirmesiyle, Gümrük Birliğindeki ürünlerin niteliği  ve yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alımları alanlarını kapsayacak  şeklide genişlemesi ve AB’nin 3. ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret  anlaşmalarında Türkiye’nin mağdur olmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde mutabakata varıldıktan sonra  Gümrük Birliği iyileştirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından  onaylaması gerekiyor.

AA
Editör: İsveç Gündemi