Ursula von der Leyen, tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunları belirlemek ve bu problemlere çözümler üretmek üzere yeni bir stratejik diyalog başlattı.

AB ülkelerinde tarımın geleceğine ilişkin Brüksel'de düzenlenen ilk stratejik diyalog toplantısının açılışında von der Leyen, tarımla ilgili konular söz konusu olduğunda daha fazla bölünme ve kutuplaşma olduğunu herkesin hissettiğini, bu kutuplaşmanın ancak diyalogla aşılabileceğini dile getirdi.

Von der Leyen, Avrupa'nın tarım ve gıda sektörünün çeşitli aktörlerini bir masada buluşturduklarını belirterek, geleneklerin koruyucusu olan ve kırsala hayat sağlayan çiftçilerin ve tarım işçilerinin temsilcileriyle tüketici, çevre grupları, finans ve akademisyenleri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Söz konusu paydaşların gelecek haftalarda tarımın geleceğine ilişkin düşüncelerini, fikirlerini ve önerilerini sunacaklarını ve çeşitli senaryolar geliştireceklerini söyleyen von der Leyen, tarım politikasında düzeltilmesi gereken unsurlar olduğunu, sorunlara ortak biçimde kalıcı çözümler geliştireceklerini belirtti.

Von der Leyen, çiftçilerin son derece rekabetçi bir küresel pazarda günlük olarak faaliyet gösterdiklerine işaret ederek, "Çiftçiler genellikle değer zincirinin en savunmasız kısmıdır ve elbette adil bir ücretlendirmeyi hak ediyorlar. Amacımız, geçiminizi desteklemek ve Avrupa gıda güvenliğini garanti altına almaktır." dedi.

"Zorluklarla yüzleşebileceğimiz bir yol belirlemeliyiz"

Von der Leyen, Kovid-19 salgını ile enerji ve gıda krizi düşünüldüğünde zor zamanlardan geçildiğini belirterek, hem tarımsal girdilerin hem de gıdanın yüksek enflasyondan etkilendiğini söyledi.

Tarımda rekabet, aşırı düzenleme, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi çeşitli sınamalar olduğuna dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'da tarım ve gıda sektörünün zorluklarla yüzleşebileceği ve öngörülebilir bir yol belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, stratejik diyalog kapsamında 2024 yılının ilk yarısında bir dizi tematik toplantı düzenleneceğini, yaz aylarına kadar AB tarım ve gıda sektörünün geleceğine yönelik ortak bir vizyon ortaya koymayı amaçladıklarını bildirdi.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Geçen yıldan bu yana Almanya, Polonya, Romanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere pek çok AB ülkesi yoğun katılımlı protestolara sahne oldu.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

Editör: Semihhan Aydemir