Avrupa’daki göçmenlik tartışmalarına baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerinin işgücü ihtiyacı içinde olduğu belirtiliyor. Bu kadar yüksek işsizlik yaşarken nasıl böyle bir sonuç elde edilebiliyor?

Michelle Leigton, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Göçmenlik Bürosu: Yanıt, Avrupa işgücünün yaşlanıyor olmasında gizli. Ve önümüzdeki 20 yılda, 22 milyon insan, işgücü piyasasından çekilecek. Mevcut işgücünün yapısı işletmeleri verimli ve rekabetçi kılacak nitelikte değil.

Yeteneklerine uygun işlerde çalışanların sayısı düşük

Fakat işverenlerin, yüksek işsizliğe rağmen eleman sıkıntısı çekmesinin bir başka nedeni daha var. Yeteneklerinin düzeyine göre çalışabileceği işi bulabilen insan sayısı çok değil.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün son raporlarından biri oldukça şaşırtıcı bir şekilde şu sonucu ortaya koyuyor:“Avrupa’daki tüm işçiler arasında, ülkelere göre değişmekle birlikte çalıştıkları işlerin kendi yeteneklerine göre olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 25 ile yüzde 45 arasında değişiyor.”

Bu sadece memnuniyetsizlik ve çokça sirkülasyon yaratmakla kalmıyor. İş verimliliğini düşürüp maliyeti de artırıyor. Fakat Avrupa işgücü piyasasındaki bu eşleşmeyi sağlamanın bir yolu var. Mesleki eğitim programlarını geliştirmek ve bu uygulamaları iş piyasaları ile koordine biçimde yapmak. İnsan kaynakları ihtiyaçlarına yönelik gelecek tahminli bir plan yapılması çok önemli bir işlev görecektir.
Editör: İsveç Gündemi