Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinin yayımladığı "2015 Nefret Suçu Raporu"na göre, Avrupa'nın bazı ülkelerinde Müslümanlara yönelik nefret suçları büyük oranda arttı.
Polis kayıtları ve sivil toplum örgütlerinin bildirimlerine dayanan raporda, Müslümanlara yönelik nefret suçları kişilere yönelik saldırı, tehditler ve mala zarar verme olarak sınıflandırıldı. Başörtülülere hakaret ve saldırılar ile camilere saldırılar ve kundaklamalar öne çıkan suçlar olarak gösteriliyor.

Müslümanlara yönelik önyargıların yüzyıllar öncesine dayandığına dikkat çekilen raporda, son dönemde terörle mücadele, küresel ekonomik kriz, dini ve kültürel farklılıklar nedeniyle Müslümanlara yönelik nefret suçlarının "ivme kazandığına" vurgu yapıldı.

Raporda, "Müslüman karşıtı söylemler, İslam'ın terörizm ve aşırıcılıkla ilişkili olduğu ve Müslüman toplulukların varlığının ulusal kimliğe tehdit oluşturduğu tanımlamasıyla ilişkilidir. Müslümanların kültürleri, genel olarak insan hakları ve demokrasiyle uyuşmayan yekpare grup olarak resmediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ülkeler bazında Müslümanlara yönelik nefret suçlarındaki son durum hakkında da sınıflandırmalara yer veriliyor.

İngiltere

Rapora göre, Müslümanlara yönelik en fazla nefret suçu İngiltere'de işlendi. İngiltere ve Galler'de 2015'te Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğe dayalı 2 bin 581 nefret suçu kayıtlara geçti.

Polis, bir önceki yıl için Müslümanlara yönelik nefret suçunu kayıt altına almazken, sivil toplum örgütleri aynı dönem için 103 nefret suçu vakası bildirdi.

Nefret suçlarını kayıt altına alan MEND ve Tell MAMA isimli sivil toplum örgütleri, başörtülü bir kadının trenin önüne iteklendiğini, bazı kadınların pompalı tüfekle saldırıya maruz kaldığını, camilerin kundaklandığını, İslam kültür merkezinin bombalandığını, mezarlara ve kutsallara zarar verildiğini kaydetti.

Almanya

Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının kayıt altına alınmadığı Almanya'da ise geçen yıl için "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı" temalı 2 bin 447 suç raporlandı.

Nefret suçlarının anti-semitizm, dinlere karşı önyargı, LGBT'lilere, engellilere ve diğer gruplara önyargı şeklinde sınıflandırıldığı ülkede, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bağlamında 2014 yılı için 2 bin 39 suç rapor edildi.

Sivil toplum örgütleri, Almanya'da çok sayıda fiziksel saldırı, tehdit, cami kundaklamaları yaşandığını bildirirken, aşırı sağcı bir grubun Müslüman zannettiği Sih inançlı bir kişiye saldırdığına dikkati çekti.

Fransa ve Hollanda

Fransa'da da 2015 yılında Müslümanlara yönelik 460 nefret suçu vakası yaşandı. Suçlar, fiziksel saldırı, kundaklama, mala zarar verme, vandalizm ve tehditleri içeriyor. Ülkede, 2014'de 153 nefret suçu kayıtlara geçmişti.

Hollanda polisi ise Müslümanlara karşı nefret, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük motivasyonlu 439 nefret suçunu kaydetti. Müslümanlara yönelik nefret suçunda 2014'te 24 vaka yaşanmıştı.

İsveç

İsveç'te Müslümanlara yönelik geçen yıl 369 nefret suçu kayıtlara geçti, bunlardan 247'si tehdit, 76'sı mala zarar ve vandalizm, 46'sı ise saldırı şeklinde gerçekleşti. Ülkede, 2014 yılında 281 nefret suçu yaşanırken, bunların 197'si tehdit, 60'ı fiziksel saldırı ve 24'ü vandalizm şeklinde oldu.

Sivil toplum örgütleri, anti-İslam ve ırkçı motivasyonla kılıçlı bir kişinin iki öğrenciyi öldürdüğünü, sığınmacıların bulunduğu caminin kundaklandığını ve 5 kişinin yaralandığını, camilere de kesilmiş domuz parçaları atıldığını bildirdi.

Avusturya, Danimarka, Belçika ve İtalya

Avusturya'da ise geçen yıl Müslümanlara yönelik önyargılara dayalı motivasyonla 85 nefret suçu işlendi. Müslümanlara karşı 2014 yılında 41 nefret suçu gerçekleşmişti.

Irkçılık ve ayrımcılık olaylarını rapor eden sivil toplum örgütü ZARA da başörtülü iki kadının hedef alınarak üzerlerine köpek salındığı, Pakistan kültür merkezi, kreşler, camiler ve başörtülü kadınların saldırıya uğradığını açıkladı.

Danimarka'da ise Müslümanlara yönelik önyargı motivasyonlu 41 nefret suçu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Danimarka'da başörtülü bir kadının terörist suçlamasıyla dövüldüğünü, Müslüman toplum merkezinin kundaklandığını ve bazı mezarlara zarar verildiğini bildirdi.

Belçika, 2015 yılı için resmi bildirimde bulunmazken, sivil toplum örgütleri Müslüman karşıtı motivasyonlu 20 nefret suçu, 2014'te ise 10 nefret suçu kaydetti.

Belçika İslamofobi Karşıtı Kollektifi, bıçak, silah ve yayaların üzerine araç sürme ile domuz eti yemeyi reddeden bir öğrencinin saldıraya uğradığını ifade etti.

İtalya'da polis, 369 "ırkçılık ve ayrımcılık" suçunu kayıtlara geçirdi. Müslümanlara yönelik 10 ayrı nefret suçu bildiren sivil toplum örgütleri, helal et satışı yapan kasap dükkanı, camiler ve başörtülü kadınların saldıraya uğradığına dikkat çekti.
Editör: İsveç Gündemi