IFF'nin (International Institute for Field Research) hazırladığı araştırma raporunda, Almanya, Hollanda ve Fransa’da yaşayan genç Türk nüfusun toplumsal katılımcılık, kimlik, ayrımcılık gibi sorunları ve politik yönelimleri gibi konular ele alındı. Araştırma raporu, çoğunlukla bulundukları ülkelerde doğmuş, ülke vatandaşlığını almış, 18 ve 40 yaşları arasında eşit sayıda kadın ve erkek katılımcıya sorulan sorular sonucunda hazırlandı.

AİDİYET BİLİNCİ ÜST SEVİYEDE

Raporun sonuçlarını Berlin’de basınla paylaşan UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, rapordan çıkan çarpıcı sonuca göre, Avrupa’da yaşayan Türk Toplumu’nun kendi aidiyetiyle, yaşamış olduğu ülkenin geleceğine katma değer sunmak istediğini söyledi. Sırakaya, aidiyet bilincinin, dilini ve dinini koruma bilincinin Avrupa Türk Toplumu’nda üst seviyede olduğunu sözlerine ekledi. Avrupalı genç Türk kuşağın, hem bulundukları ülkenin siyasetine hem de Türkiye siyasetine eşit oranda ilgi duydukları bilgisini veren Sırakaya, “2004 yılından itibaren yürütülen ve Avrupalı Türk toplumunu daha fazla siyasetin içine katarak yapılan çalışmalar buradaki Türklerin takdirini kazandı. Özellikle son yıllarda yurt dışında yaşayanlara seçme hakkı tanınması, emeklilik ve askerlik sorunları gibi konularla ilgilenilmesi, ağırlıklı olarak Türkiye’deki siyasi tercihlerin hükümetteki partiden yana kullanılmasına sebep oldu. Buna mukabil aynı seçmen bulundukları ülkelerde, uyum politikaları yürüten, göçmenlerin sıkıntılarıyla ilgilenen ya da ilgilendiği hissini veren sol partileri, sosyal demokrat partileri tercih etmekte” dedi.

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

AB'DE KURUMLARA GÜVEN SARSILDI

Avrupa’da son zamanlarda aşırı sağcı partilerin güç kazanmasının, Avrupalı Türklerarasında güven bunalımına sebep olduğunun da altını çizen UETD Başkanı Sırakaya, “Bu gelişmelere paralel olarak yabancı düşmanlığı arttı. Vatandaşlarımızın resmi makamlara güveni azaldı. Özellikle Almanya’da NSU cinayetlerinden sonra resmi makamların konuyu ciddi olarak takip etmemiş olması bu güvensizliği iyice artırdı”ifadelerini kullandı.

Haus der Bundespressekonferenz binasında düzenlenen basın toplantısına, UETD Genel Başkanı Zafer Sırkaya’nın yanı sıra, UETD YK üyesi Bülent Güven  ve Sayman Filiz İşler katıldılar. UETD, Toplumsal Katılım Araştırmasını her 2 senede bir düzenli bir şekilde gerçekleştirmek istiyor.

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKAR, AVRUPA'DA SOL PARTİLERE OY VERİYORLAR

UETD 2017 Toplumsal Katılım Raporu’dan çıkan diğer önemli sonuçlar şöyle :

-Avrupalı Türklerin yaklaşık yarısı günlük yaşantısında ve evde Türkçe kullanıyor.

-Yaşadıkları ülke medyasının özellikle Türkiye, İslâm ve Müslümanlar hakkındaki haberlerde objektif olmadığına inanıyorlar.

-Çoğunluğu ayrımcılığa maruz kalarak bu tecrübeyi en az bir kez yaşamış.

-Çoğunluk kendini (farklı derecelerde) dindar ve kültürüne bağlı hissediyor.

-Büyük bölümü Türkiye’de muhafazakâr partileri tercih ederken, yaşadıkları ülkelerde sol ve sosyal demokrat partilere oy veriyor.

Editör: İsveç Gündemi