Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi Almanya, geçen yıl toplam brüt elektrik üretiminin yüzde 43'ünü kahverengi kömür (linyit) ve maden kömüründen sağladı.

AA muhabirinin Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) derlediği bilgilere göre, geçen yıl Almanya'da yaklaşık 614 milyar kilovat saatlik elektrik üretildi.

Ülkede geçen yıl toplam brüt elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 43’ü kömürden elde edildi.  Kahverengi kömür ve maden kömürünün elektrik üretiminin yüzde 57'sini karşıladığı 1990'dan bu yana bu oran belirgin bir şekilde azaldı.

Ancak son bir kaç yıl içinde, kömürden brüt elektrik üretimi tekrar yükseldi. Maden kömüründen elektrik üretimi 2009 yılına oranla yüzde 1 artarak 108 milyar kilovat saatten 109 milyar kilovat saate çıktı. Kahverengi kömürden elektrik üretimi ise söz konusu dönemde yüzde 7 artış kaydederek, 146 milyar kilovat saatten 156 milyar kilovat saate ulaştı.

-Yenilebilir enerji kaynağı artıyor

Avrupa'nın lokomotif ülkesi kabul edilen Almanya'da kömür halen en önemli enerji kaynaklarından biri ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarının da önemi artıyor. 1990 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji üretimi yüzde 4'ün altında iken, bu oran 2014 yılında yüzde 26’ya ulaştı.

Nükleer enerji ise bunun aksine daha az önemli hale geliyor. Çalışmaların başlatıldığı yıl olarak kabul edilen 1990 yılında, nükleer santrallerden üretilen enerji, toplam brüt enerjinin yüzde 28'ini oluşturuyorken, bu oran geçen yıla gelindiğinde yüzde 16’ya geriledi.

Almanya Federal Hükumeti 1990 yılından bu yana 2020 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı planlıyor. Uzmanlar, bunun yalnızca ülkedeki eski kömür santrallerinin teker teker kapatılmasıyla başarılabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, Almanya Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz yıl nisan ayında elektrik fiyatlarının hızlı artışının önüne geçilmesi amacıyla "Yenilenebilir Enerji Yasası"nda (EEG) bazı düzenlemeler yapılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yenilenebilir Enerji Yasası’nda reform olarak nitelendirilen düzenlemelerle, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinin herkes için planlanabilir olması, elektrik fiyatlarının artmasının hissedilebilir bir şekilde frenlenmesi ve yenilenebilir enerjinin daha güçlü bir şekilde piyasaya sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel tarafından planlanan ve biyogaz, güneş ve rüzgar santralleri vasıtasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik amacıyla 1 Nisan 2000'de yürürlüğe giren söz konusu yasa, Almanya'da çevreciler tarafından güçlü şekilde eleştirilmişti.

- Dünyada kömür egemenliği

Dünyada elektrik üretiminde kömürün egemenliği devam ediyor. Kömür, dünyada günümüzde toplam üretilen elektriğin yüzde 41'ini sağlarken, onu en yakın yüzde 21,3'le doğal gaz kaynağı takip ediyor. Dünyada elektrik üretiminde hidro santraller yüzde 15,9, nükleer santraller yüzde 13,5, petrol santralleri yüzde 5,5, diğer kaynaklar ise yüzde 2,8 üretim yapıyor.

Almanya'nın 2014 yılı toplam brüt elektrik üretimi kaynağına ilişkin tablo:

Editör: İsveç Gündemi