106 GÖÇMEN ÇOCUK KAYIP
2012 yılında Norveç'e sığınan 106 çocuğun kayıp olduğunu duyuran ‘Save The Children' adlı örgüt, Norveç hükümetini ağır bir dille eleştirdi. Batılı ülkeleri ise göçmen çocuklara sahip çıkmamak, kayıp çocuklar konusunda duyarsız davranmak, çocuk kaçakçılığına göz yummakla suçladı.

SARI SAÇLI ÇOCUKLAR ÇALINIYOR
Doğurganlığını kaybeden Norveçlilerin çevre ülkelerdeki kendilerine benzeyen sarı saçlı çocukları kaçırtarak evlat edindikleri iddia ediliyor. Çeşitli ülkelerde çocukları kaybolan aileler, sosyal medyada oluşturdukları ‘BarnevernetStealsChildren' adlı hesaplarla çocuklarının bulunması için kampanya yürütüyorlar.

237 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR
Son dört yılda Norveç'e sığınan 106'sı çocuk olmak üzere 237 göçmenden haber alınamadığı öğrenildi. Kayıp insanların son derece sağlıklı kişilerden oluşması çeşitli kötü senaryoları akla getiriyor. İhtimallere göre bu insanlar, çocuk edinmek isteyenler, fuhuş çeteleri ve organ tacirlerinin eline düşmüş olabilirler.

İNSANLAR AYİNLERDE KESİLİYOR
Avrupa ülkelerine sığınanların pek çoğunun kaybolması ve hiçbir izine rastlanmaması, polis teşkilatlarının sorunu çözme konusundaki isteksizliği, endişeleri beraberinde getiriyor. ‘Norveç Göçmen Birimi'nin bu kayıp kişilerin kayıtlarını düzgün tutmadığı ortaya çıktı. Bu da dikkatleri yine organ kaçakçıları, suç çeteleri, kiliseler, ayinlerde insan kesen masonik ve satanist türü örgütlere çevirdi. 

FUHUŞTA KULLANILIYOR
Batıda kaybolan bazı genç kadınların fuhuş amaçlı satıldığı tespitlerine yer veren batılı gözlemciler, bazı insanların da tehlikeli işlerde zorla çalıştırıldığı, kimlikleri değiştirilerek farklı ülkelere götürüldüğünü dile getiriyorlar.

21 AFGAN ÇOCUK TÜRKİYE'DE KAYBOLDU
Bu yıl içinde İzmir'de 21 Afgan çocuk İzmir'de Türkiye'ye sığınır. Erzincan'a nakledilen çocuklar, Devlet koruması altına alınır.  Bu çocukların dört aydır kayıp olduğu ortaya çıktı. Erzincan Valiliği çocukların kaçırıldığı iddialarını yalanlasa da, İzmir Barosu bu çocukların suç çetelerince kaçırılmış olma ihtimaline dikkat çekiyor.

NORVEÇLİLER NEDEN SARI SAÇLI ÇOCUK ARIYOR?
Batı kültürünün ortaya çıkardığı sosyal karmaşa, aile bağlarının yok olması, modern hayat biçiminin yol açtığı kısırlık gibi nedenlerle çocuk sahibi olamayan Norveçli zenginlerin gayri meşru yollarla evlat edindiği dile getiriliyor.

Evlenmek istemeyen, çocuğu olmayan, doğum yapmak istemeyen, çocuk büyütmekle meşgul olmak istemeyen varlıklı kimselerin, kendi ırkına benzer çocuk edinmek istediği, bu yüzden de çocuk hırsızlığının geliştiği kaydediliyor. Çevre ülkelerden kaçırılan yakışıklı ve sağlıklı bebekler ve çocuklar, beğenen ailelere satılarak nüfuslarına geçiriliyor. Azalan nüfus sorununu çözdüğü için bazı devletlerin devşirme çocuklara göz yumduğu da iddialar arasında.

Bazı ailelerin ‘BarnevernetStealsChildren' hesabında olduğu gibi, sosyal medyada hesaplar açarak yaşanan gayri insanî drama dikkat çektiği ve çocuklarının bulunması için eylemler yaptığı görülüyor. Doğurganlığını kaybeden Norveçliler arasında bu yola başvuranların sayısının hızlı bir artış gösterdiği kaydediliyor. İzi kaybedilen göçmen çocukların da, bu amaçla satılmış olabileceği dile getiriliyor.
Editör: İsveç Gündemi