İsveç’te mukim MAN kamyonları, treyler, dorse, vinç, damper vb ürünlerin satışını yapmakta olan bir firma Türkiye’den düzenli çalışabilecekleri damper ve şasi üreticisi firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

İsveç imalat sanayi çok erken bir aşamada dışa açılmıştır. Dışa açılma mal ihracatı ile başlamış, daha sonra iç pazarın küçüklüğü nedeniyle sanayi şirketleri faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışına taşımışlardır. Başta finans olmak üzere hizmet sektörünün dışa açılmasıyla günümüzde İsveç dünyanın en dışa açık ülkelerinden biri konumundadır.

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İsveç’te de GSYİH içinde sanayi imalatının payı giderek azalırken, hizmet sektörünün payı artmıştır. Bununla birlikte imalat sanayi, İsveç ekonomisi bakımından büyük bir öneme sahiitir. Zira, İsveç hizmet sektörün önemli bir kısmı ülkenin sanayi altyapısı ile yakından ilintilidir. 2015 yılı itibariyle GSYİH içerisinde sanayinin payı  yüzde  33,5 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı rakamlarına göre sanayi sektöründe çalışan işçi sayısı ise toplam işgücünün yüzde 12'sini oluşturmaktadır.

İmalat sanayiinde toplam üretimin büyük bölümünü kimyasal ürünler, metal ve metal mamulleri, orman ve kağıt ürünleri, makine ekipmanları, motorlu taşıtlar ve bilgisayar, elektronik ve optik cihazlar sanayi oluşturmaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Editör: İsveç Gündemi