Genel olarak, İsveç emekli maaşları, İskandinav bölgesinin geri kalanıyla karşılaştırıldığında en düşük maaş olarak öne çıkıyor.

İsveç emeklilik reformu alanında doktora yapan Urban Lundberg, düşük emekli maaşları ile ilgili sorunun sisteme olan güveni baltaladığını söyledi.

Norveç emeklilik sistemi 2005 yılında yeniden düzenlendiğinde, İsveç kısmen bir modeldi. Ancak Norveçli emekliler, düzenlemeden sonra önemli ölçüde daha yüksek emekli maaşı alıyor.

"Norveç sistemi İsveç'e çok benzer, ancak yüksek kaliteli emekli maaş ve ekonomik düzensizliklerden etkilenmiyor." diyen Dalarna Üniversitesi tarihçisi Urban Lundberg, Norveç'in aynı zamanda en düşük emekli maaşlarını artıracak mali kaynaklara sahip olduğunun altını çizdi.

"Gelecekteki emekli maaşlarını nasıl karşılayacaklarını görmedikleri bir ekonomik kriz sırasında ortaya çıktı. Norveç'te bu sorun yoktu. Orada yaşlanan bir nüfusla ilgili demografik bir problemleri vardı ve emekli maaşlarını tüm petrol gelirlerinden uzak tutmak istediler" dedi.

İsveç'te emekli maaşları ciddi şekilde daha düşük

Aşağıdaki istatistikler Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD'den alınmıştır. 

Rakamlar, İsveçli emeklilerin gelirinin, Norveç, İzlanda ve Danimarka'dan ortalama olarak açıkça daha düşük, ancak Finlandiya'dakinden biraz daha yüksek olduğu görülüyor.

En düşük emekli maaşlarına gelince İsveç öne çıkıyor. İsveç garantili emeklilik, kuşkusuz Finlilerden biraz daha yüksek, ancak Danimarka'nın yarısı kadar bile değil.

Bununla birlikte, istatistikler İsveç konut yardımlarını içermediğinden biraz yanıltıcıdır. Şu anda düşük gelirli 289.000 emekli, ek desteğin bir kısmını, ayda ortalama 2.842 SEK vergiden muaf olarak alıyor.

İleri yaştaki emekliler açısından en kötüsü yine İsveç.

İsveç, 75 yaşın üzerindeki insanlar arasında en düşük gelir düzeyine sahip ve yoksulluk riski altındaki yaşlı kadınlar bu oranın en yüksek seviyesinde; bu bağlamda, ülkedeki ortalama gelirin yarısından daha az bir gelire sahip oldukları anlamına geliyor.

"İsveç sisteminin birkaç sorunu var. Birincisi, garantili emekli maaşlarının, zorlukla yaşayabileceğiniz emekli aylıkları sağlamasıdır. Aynı zamanda, gelir tavanı, sigortanın tam olarak kapsamadığı büyük bir grup olduğu anlamına gelir" diyen Urban Lundberg, üçüncü bir sorun, çoğu durumda gelir emekli maaşının, hiç çalışmamış olsaydınız alacağınız garanti emekli maaşından çok daha yüksek olmamasıdır dedi.

Finlandiya'da gelir tavanı yoktur. Orada, tüm yaşam geliri emekliye ayrılabilir ve kapsam daha büyüktür. Bu nedenle mesleki emeklilik ve özel emeklilik tasarruflarına İsveç'tekiyle aynı ihtiyaç yoktur.

Ayrıca Danimarka'da mesleki emeklilikle ilgili genel bir sistem yoktur. Bunun yerine, özel emeklilik sigortası ile tamamlanan oldukça yüksek bir ulusal emekli maaşı var.

Urban Lundberg, "İsveç sistemindeki fikir, kendi kendini finanse edeceği ve bir sonraki buz çağına kadar devam edeceğiydi, çünkü gittiği zaman ses çıkarabilirdi. Ekonomiye ve demografik özelliklere göre kendini düzenlerdi. Yetersiz fonlama sorunu frenleme ile çözüldü. Önceki ATP sisteminde, riski alan devletti, şimdi ise bu risk bireye ait. Ancak şimdi tüm bunların etkilerinden duyulan memnuniyetsizlik artıyor ve asıl soru, politikacıların bu baskıya ne kadar süre dayanabileceğidir" ifadeleri kullandı.

Artan ücret talepleri

Siyasi olarak, İsveç emekli maaşlarının yetersiz olduğu ve erozyonu önlemek için yaş sınırlarında bir artıştan fazlasının gerekli olduğu konusunda nispeten büyük bir fikir birliği var. Giderek daha fazla insan ücretlerde bir artış talep ediyor, ancak şu anda hiçbir parti nasıl bir artış olması gerektiği ve böyle bir reformun nasıl finanse edilmesi gerektiği konusunda somut bir öneri sunmadı.

İsveç, İskandinav bölgesinin geri kalanıyla karşılaştırıldı

Miktarlar, satın alma gücüne göre ayarlanır, böylece rakamlar farklı ülkeler arasında karşılaştırılabilir. Ancak istatistikler bazı sorunlarla dolu. Bu nedenle rakamlar kesin değildir, ancak neye benzediğine dair bir fikir verirler.

Editör: İsveç Gündemi