Norveç ve Danimarka göçü önlemek için bir çok ünlem almaya çalışıyor. Sağ kualisyonların hakim olduğu bir çok ülkede son yıllarda göçmenlere karşı baskıcı politikalar yürütülüyor.

Son günlerde İsveç'te alevlenen ırkçı girişimlerle müslümanlar hedefte, ancak tüm bunlara rağmen TV2'nin yayınladığı istatistiklerde İsveç'in 2015 yılında 95 bin sığınmacı alacağını duyurdu. Alınacak yeni göçün nerden ve hangi koşullarda kabul görüleceği ile ilgili her hangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Semihhan AYDEMİR / İsveç Gündemi
Editör: İsveç Gündemi