Billstrom, "Ancak, emisyon azaltma taahhütlerini güncellemenin yanı sıra, bilimsel bulguları da dikkate alarak yüzde 1,5 Santigratlık hedefe ulaşma yolunda atılacak adımları göz önünde bulundurmak önemlidir." dedi. 

Billstrom, “İsveç Dışişleri Bakanı olarak, söz verdiğimiz taahhütleri yerine getirme konusundaki kararlılığımızı net bir şekilde ifade etmek istiyorum.” ifadesini kullandı. 

Billstrom, “Ülkemizin en geç 2045'e kadar karbon nötr olma hedefini zaten belirledik ve bu hedef, İsveç Hükümeti olarak desteklediğimiz ve gerçekleştirmeye çalıştığımız bir taahhüt olarak devam ediyor. Bir sonraki COP müzakerelerini heyecanla bekliyoruz ve elbette orada daha fazla detaylı bilgi paylaşacağız. COP28 görüşmelerine ilişkin daha kapsamlı cevaplarımızı bekleyebilirsiniz.” şeklinde konuştu.  

BAE, bu ayın sonunda Expo Dubai'de COP28 Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Kasım ayında Dubai’de başlayacak zirveye dünya liderlerinin, diplomatların, özel sektörün ve Sivil toplum kuruluşların katılması bekleniyor.    

COP28 konferansının BAE'de geçekleştirilmesi, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen bir önceki oturumdan (COP27) sonra, bir Arap ülkesinde üst üste düzenlenecek ikinci taraflar konferansı olacak...    

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP28) Taraflar Konferansı'nın, dünyanın en çok fosil yakıt üreten bölgelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenleniyor olması nedeniyle büyük önem taşıyor.    

2015 Paris Anlaşması'nın hedeflerine uygun olarak, küresel ısınmayı sanayi öncesi oranlarına geri döndürerek 1,5°C hedefini korumak, COP28’in en önemli önceliklerinden biri olarak öne çıkıyor.  

BAE, 30 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında, Expo City Dubai'de COP28 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Ayrıca, gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ülkeler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün çabalarını birleştirmeyi amaçlayan iş birliği ve kapsamlı ve tamamlayıcı eylemi geliştirme çabalarını yoğunlaştırıyor.  

Bir yandan, temiz enerjiye geçiş çabalarını desteklemede uluslararası toplumun sorumlu ve güvenilir bir ortağı olarak iklim eyleminde lider bir role sahip olma çabasını sürdüren BAE en düşük üretim maliyetli dünyanın en büyük 3 güneş enerjisi projesine de ev sahipliği yapıyor.  

Aynı zamanda BAE, dünya çapında 70 ülkede yenilenebilir enerji projelerine 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. 2030 yılına kadar 50 milyar dolar değerinde ek yatırım başlatmayı planlıyor.  

COP28 Zirvesi, son yıllarda İklim Sözleşmesine Taraf Devletlerin en önemli konferanslarından birine ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünü vurguluyor.  

COP28 Zirvesi’nde, 2015'te Paris iklim konferansında üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere göre şimdiye kadar iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının değerlendirilmesi bekleniyor.    

BAE, iklim zorluklarını ele almada, sürdürülebilir kalkınma yollarını teşvik etmek için uluslararası çabaları ilerletmede ve ekonomik kalkınma, sosyal ilerleme ve çevre koruma arasında dengeli bir şekilde birleştirme konusunda öncü bir ülke.    

BAE, bölgede Paris iklim anlaşmasını imzalayan ve onaylayan, tüm ekonomik sektörlerdeki emisyonları azaltma taahhüdünde bulunan ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğü arayışında stratejik bir girişim ilan eden ilk ülke oldu.

Editör: İsveç Gündemi