İsveç Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, önerilen yasak, çocukların namusa dayalı şiddet, baskı, eğitim gezileri, din değiştirmeye teşebbüs etme veya başka amaçlarla yurt dışına götürülme riskinin bulunduğu durumlarda geçerli olacak.

Sosyal Hizmetler Bakanı Camilla Waltersson Grönvall: "Güvenli ve aydınlık bir gelecek tüm çocukların hakkıdır ve çocuklar kendi istekleri dışında yurt dışına götürüldükleri için hiçbir okul sırası boş bırakılmamalıdır. Yurt dışına götürülme riski taşıyan çocuklara yardım etmek için sosyal hizmetlerin gerekli araçlara sahip olması son derece önemlidir." ifadeleriyle uygulamanın önemine dikkat çekti. 

Benzer şekilde İşgücü Piyasası Bakan Yardımcısı Paulina Brandberg de seyahat yasağının uygulama kapsamının genişletilmesi önerisinin çocuklar için daha güçlü bir korumaya işaret ettiğine dikkat çekti.

Mevcut düzenlemelere göre, 18 yaşını doldurmamış kişilere, evlilik veya evlilik benzeri bir ilişki nedeniyle yurt dışına götürülme tehlikesinin bulunması veya sünnet edilme riski bulunması durumunda yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi gerekiyor.

Önerilen değişiklikler, bir çocuğun yurt dışına götürülmesi veya İsveç'ten ayrılması riskinin bulunması ve bunun çocuğun sağlığına veya gelişimine zarar vermesi durumunda çıkış yasağının daha da uzatılabileceğini öne sürüyor.

Bu tür zararlar, fiziksel veya psikolojik istismarı, namusa dayalı şiddeti, haksız sömürüyü, bakımdaki eksiklikleri veya diğer olumsuz yaşam koşullarını içerir. Teklif aynı zamanda bir gencin madde bağımlılığı, suç faaliyeti veya sosyal açıdan yıkıcı davranışlarını içeren durumları da içeriyor.

Hukuk konseyinin sevk teklifi ayrıca, çocuklarla ilgili keyfilik nedeniyle cezai sorumluluğun, 15 yaşın altındaki bir çocuğun kaçırıldığı veya başka bir şekilde yasa dışı bir şekilde tutulduğu eylemleri de içerecek şekilde genişletilmesini içeriyordu; özellikle de eylem LVU'ya göre bakımın başlamasını engelliyorsa (Gençlerin Bakımı Yasası).

Ayrıca hükümet, çocukların kişisel durumlarının hassas olması nedeniyle, seyahat yasağı bulunan kişiler hakkında Polis Otoritesinin elinde bulunan bu tür bilgilerin gizli tutulması gerektiğini öne sürüyor.

Çıkış yasaklarına ilişkin düzenlemelerin farkındalığını ve anlaşılmasını sağlamak için hükümet ayrıca çıkış yasaklarına ilişkin düzenlemelere ilişkin bilgi materyali üretmek ve dağıtmak üzere uygun bir aktörün atanmasını da önermektedir.

Kanunda yapılması önerilen değişikliklerin, altı ay içinde 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor; bu, uluslararası seyahat sırasında çocukların ve gençlerin refahının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Editör: Semihhan Aydemir