İsveç'in NATO'ya üyeliği ile birlikte NATO için ayrılacak bütçe başta olmak üzere, yüksek seviyede eğitimli asker, operasyonel kabiliyet ve farklı görevler bekliyor. Bunun ötesinde yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde ikisini NATO ve diğer savunma harcamalarına ayırması gerekiyor. Bu rakam 2023 yılında İsveç'te 119 milyar SEK olarak gerçekleşti.

Pazartesi günü, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın, İsveç'in askeri ittifakın resmi bir üyesi olmadan önceki son adım olan İsveç'in NATO başvurusunu onayladı.

Onaylanan üyelik başvurusu ile birlikte yeni bir süreç başladı. İsveç Silahlı Kuvvetlerinin yeniden örgütlenmesi gerekliliğini de bu onayla birlikte başlamış oldu.

NATO: Yurtdışında çalışma ve operasyonlar

Silahlı Kuvvetlerin uyarlamaları esas olarak iletişim sistemleri ve diğer ülkelerdeki olası operasyonlar için önemli görevlere hazır hale getirilmesi gereken personel kaynağı ve bu askeri personeli donatacak silahlı güce sahip olması bekleniyor. 

İsveç'in NATO üyeliğinin maliyeti nedir?

Doğrudan maliyetler bakımından, NATO'ya katılan tüm ülkeler gibi İsveç de üyelik ücreti ödemek zorundadır. İsveç Savunma Araştırma Ajansı'nın savunma ekonomisti Per Olsson'a göre, bu ücret başlangıç olarak 600 milyon SEK civarında olacak.

Olsson, İsveç'in gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde ikisini NATO ve diğer savunma harcamalarına ayırması beklendiğini söyledi. Bir yıllık meblağ 119 milyar SEK idi ve bu para savunmaya gitti.

Bir diğer değerlendirmeye göre ise: Daha NATO görüşmeleri ciddi olarak başlamadan önce bile İsveç, savunma bütçesini, NATO üyeliğinin bir gereği olarak ülkenin GSYİH'sının yüzde ikisine çıkarmaya karar vermişti. 

Karlstad Savunma Akademisi'nde yarbay olan Thomas Vrenngård'a göre bu, neredeyse 60 milyar İsveç Kronu tutarında bir maliyet artışı anlamına geliyor. Artan savunma bütçesinin yanı sıra kurumun devam eden ücretlerinin başka giderleri de var.

İsveç'in askeri harcamalarının sonunda GSYİH'nın yüzde ikisine ulaşması bekleniyor; bu da NATO'nun 2014'ten bu yana üyelerinin savunma ve güvenlik harcamaları için belirlediği hedef seviyeye tekabül ediyor. Bu, İsveç'in savunma işbirliğini ve güvenliğini uluslararası bağlamda güçlendirmeye yönelik bir adımdır.

Editör: Semihhan Aydemir