Yapılan araştırma sonuçlarına göre İsveçli çocukların iletişim becerileri son derece iyiyken, gramer bilgilerinde sınıfta kaldılar.
Lund Üniversitesi'nin yaptığı araştırma raporuna göre gramer konusunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sınıfta kalıyor. İsveç Lund Üniversitesi araştırma görevlisi Thanh'a göre çocukların doktora dilbilimi konusunda İsveçlilerin geliştirilmesi açısından önemli çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyor. 

Araştırma kapsamında özellikle İngilizce'de öğrencilerin iletişim becerilerine yönelik çalışmada İsveçli öğrencilerin 5. sınıf öğrencilerinin oldukça başarısız olduğu gözlemlendi.
Editör: İsveç Gündemi