İsveç Konsolosluğunda gerçekleştirilen basın toplantısında sonuçları açıklanan "Türkiye İş Ortamı Araştırması" çalışması İsveçli şirketlerin Türkiye ekonomisine bakışlarını ortaya koydu. İsveç Ticaret Yatırım Merkezi Business Sweden tarafından, İsveç Büyükelçiliği ve İsveç Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla yapılan araştırmada, küresel ölçekte ciroları bir milyar euroyu aşan 79 şirketten 85 üst düzey yöneticinin görüşlerine başvuruldu.
İstanbul İsveç Başkonsolosu Therese Hydén basın toplantısındaki açılış konuşmasında, “Türkiye yüksek potansiyele sahip bir G20 ülkesi, aynı zamanda bazı zorlukları da bünyesinde barındıran bir pazar. Zorlu bir yaz dönemi geçti ancak hem Türk halkı hem de yerli ve yabancı yatırımcılar güçlü bir kararlılık göstererek bu dönemin hızlıca atlatılmasını sağladı. 400’e yakın marka ile Türkiye’de hayli aktif olan İsveç sermayesinin bu araştırma vasıtasıyla ortaya koyduğu sonuçlar da, şirketlerin Türkiye’de faal olmaya devam edeceklerini ve pazara güven duyduklarını tasdik etmiş oluyor” dedi.

Rapor sonuçlarını İsveç Türkiye Ticaret Baş Müşaviri ve Business Sweden Ülke Müdürü Erik Friberg açıkladı. Rapor sonuçlarına göre, İsveçli şirketler Türkiye’de sadece kalıcı olmayı değil, büyümeyi de hedefliyor.

Şirketlerin yüzde 89’u önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye’de faaliyet gösterdikleri sektörün konumunu koruyacağı ya da büyüyeceğine inanıyor; yüzde 96’sı ise Türkiye faaliyetlerini korumayı ya da artırmayı planlıyor.

Yine orta vadede, Türkiye'deki İsveç kökenli şirketlerin, yüzde 92’si cirolarını artırmasını, yüzde 87’si ise kârlılıkların, orta ile çok yüksek arasında değişen ölçülerde büyümesini bekliyor. Şirketlerin yüzde 83’ü kısa vadede personel sayısını sabit tutmayı ya da artırmayı planlarken, yüzde 96’sı uzun vadede personel artışı planlıyor.

Bu pozitif tablonun istihdam artışını da beraberinde getireceğini belirten İsveç Türkiye Ticaret Baş Müşaviri Erik Friberg, "İstatistikler ve makro göstergelere dayalı öngörü ve raporları sık sık okuyoruz, ancak bu çalışma pazarda faaliyet gösteren şirketlerin ilk elden tanıklıklarını içermesi nedeniyle öncekilerden ayrışıyor" dedi ve ekledi:

"Türkiye’yi tanıyan ve burada iş deneyimi olan İsveçli şirketler kısa, orta veya uzun vadede pazarın potansiyeline inanıyor. Pazardaki rekabet nedeniyle kimi zaman etkilenseler de, faaliyet gösterdikleri sektörün büyüyeceğine inanıyor, işlerini büyütmeyi ve yeni yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu bağlamda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu raporun çıktıları İsveçli şirketlerin Türkiye ekonomisine olan güveninin bir göstergesi."

İsveçli şirketlerin yüzde 96’sı, Dünya Bankası’nın Türkiye GSYH’sına yönelik üç yıl içinde yüzde 3.5 büyüme öngörüsünü, Türkiye’de iş yapmak açısından önemli bir avantaj olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 95’i, Türkiye’nin dünyanın 18’inci büyük ekonomisi olmasına ve gelecek yıllarda ilk 10 arasına girme hedefinin önemine vurgu yapıyor.
HURRİYET

Editör: İsveç Gündemi