İsveç Dinlerarası Ulusal Konseyi, bireyin inanç özgürlüğünü ve dini vecibelerini yerine getirme hakkını savunan bir toplumda nefretin kabul edilmez bir durum olduğunu vurgulayan bir de manifesto yayınladı.

İsveç’teki üç büyük dinin temsilcileri; İsveç Müslüman Konseyi Başkanı Elvir Gigovic, İsveç Yahudi Toplulukları Resmi Konseyi Başanı Lena Posner-Körösi, İsveç Hıristiyan Konseyi Başkanı Olle Kristenson geçtiğimiz hafta içerisinde İsveç Başbakanı Stefan Lövfen’i ziyaret ederek söz konusu manifestoyu sundu.

Başbakan Stefan Lövfen, “Nefreti Reddet” kampanyasını gönülden desteklediğini belirterek, hükümet olarak demokrasinin gelişimi ve nefret suçlarına karşı farklı inanç temsilcileri ile diyalog içerisinde birlikte çalışacaklarını söyledi.

Manifestoda şu ifadeler yer aldı:

“Tüm dünyada, din adına şiddet eylemleri gerçekleştirilmektedir. İsveç'te, Yahudi kuruluşlarına, kiliselere ve camilere yıkıcı saldırılarda ve cezai yaptırım gerektiren fiillerde bulunulmuştur ve insanlar, kendi dini sembollerini giydikleri ya da taşıdıkları için tacizlere ve fiziksel saldırılara maruz kalmaktadır. Bu, her bireyin inanç özgürlüğü ve kendi dinini ifade etme ve vecibelerini yerine getirme hakkını savunan bir toplumda kabul edilmez bir durumdur.

İsveç'teki farklı din ve inanç topluluklarının temsilcileri olarak, gerek hedefi olduğumuz gerekse kendi toplumlarımızdan kaynaklanan, dini vurgulu saldırganlığı, nefreti ve şiddeti kesinlikle reddediyoruz. Buna karşılık, dinlerin, İsveç'teki ve tüm dünyadaki sosyal ve demokratik gelişmeye katkıda bulunma yolunda yarattığı fırsatların altını çizmek istiyoruz. Dinlerimiz, dürüstlüğü, adaleti, başkalarını sevmenin önemini ve herkesin iyiliği için çalışmayı vurgulayan ilkelere dayanmaktadır. Farklı dinlere mensup insanların birbiri ile çelişen inançları olabilir, ancak insanlar, toplumda en iyiye ulaşma çabaları açısından birlik içindedir. Din özgürlüğüne ve Nefreti Reddet!'e olan desteğimizi göstermek istiyoruz.

Dini inançları olsun ya da olmasın herkes, demokratik bir toplumdaki din ve inanç özgürlüğünü savunma görevi taşır. Farklı toplulukların üyeleri, birbirlerinin inançlarının gereklerini yerine getirme haklarını desteklemek istemektedir. Ayrıca siyasi temsilcileri, devlet kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ve adaleti ve barışı savunan herkesi ayağa kalkmaya ve Nefreti Reddet!'e olan desteklerini göstermeye teşvik ediyoruz.

İsveç'teki farklı dinlerin temsilcileri, dini düşmanlık, Müslümanlara karşı nefret ve anti‐Semitizm konularındaki duruşlarında birlik içindedir. Bu metin, dini liderler için ulusal bir forum görevi görmekte olan İsveç Dinlerarası Ulusal Konseyi tarafından benimsenmiştir. Aşağıda imzası ulunan bizler, bu beyanatı, dayanışma gösterileri için bir eylem çağrısı olarak kullanmak istiyoruz: Nefreti Reddet!”
Editör: İsveç Gündemi