Dünya genelinde internet kullanıcılarının sayısı 2024 Nisan ayı itibariyle 5.44 milyar kişiye ulaşarak global nüfusun %67.1’ini kapsıyor. Bu kullanıcıların 5.07 milyarı, yani dünya nüfusunun %62.6’sı, sosyal medya kullanıcılarından oluşuyor.

İnternet Erişimi ve Küresel Dağılım

Modern bilgi toplumunun temel taşlarından biri olan internet, milyarlarca insanı bir araya getiriyor. 2023 yılında Kuzey Avrupa, internet kullanım oranıyla dünya genelinde ilk sıraya yerleşti. Norveç, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri‘nde nüfusun %99’u internet kullanıyor. Kuzey Kore ise genel nüfus arasında neredeyse hiç internet kullanımının olmadığı bir ülke olarak son sıralarda yer alıyor.

En fazla çevrimiçi kullanıcının bulunduğu kıta Asya – son sayımlara göre 2.93 milyardan fazla kullanıcı bulunuyor. Avrupa, yaklaşık 750 milyon internet kullanıcısı ile ikinci sırada yer alıyor. Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri, kullanıcı sayısı bakımından diğer ülkelerin önünde yer alıyor.

Dünya Genelinde İnternet Kullanıcı Demografisi

2022 yılı itibariyle dünya genelinde kadın internet kullanıcılarının oranı %63 olarak belirlendi, bu oran erkeklerin altında, %69 olarak kaydedildi. Arap Devletleri ve Afrika’da internet kullanımında cinsiyet farkı yaklaşık %10 seviyelerinde daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa gibi bölgelerde ise bu uçurum daha az. 2022 yılında, 15-24 yaş arası bireyler arasında internet kullanımı tüm bölgelerde daha yüksek olup, özellikle Avrupa’da bu yaş grubundaki gençlerin kullanım oranı %98’e ulaşarak en yüksek seviyeye erişiyor. Diğer yandan, dünya genelinde aynı yaş grubunun ortalama kullanımı %75 seviyesinde. Ülkelerin gelir düzeyi de internet erişimi için önemli bir faktör olmaya devam ediyor; yüksek gelirli ülkelerde nüfusun %92’si internet kullanırken, düşük gelirli pazarlarda bu oran yalnızca %26.

Bu veriler, internet ve sosyal medya kullanımının küresel çapta nasıl bir yaygınlık ve farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Erişim oranlarındaki bu farklılıklar, teknolojinin insanlar üzerindeki etkisini ve toplumlar arasındaki dijital uçurumu daha da belirginleştiriyor.

Kaynak: https://n24.com.tr/norvec-suudi-arabistan-ve-birlesik-arap-emirliklerinde-nufusun/