Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) tarafından, ‘Bir Çocuk - İki Dil’ projesi kapsamında hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan göçmen kökenli gençlerin eğitim sıkıntılarını ve bu sıkıntıları ortadan kaldıracak önerileri içeren ‘Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Koşulları ve Fırsatlar’ adıyla kitap hazırlandı.
AKVAM Müdürü Prof. Dr. Erol Esen, AÜ Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, Türkçe- Almanca yayımlanan, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen kitap, proje sonuçları hakkında bilgi verdi. Prof. Esen, AKVAM’ın yaptığı araştırmalara göre, Almanya’da okul ve istihdamda Türkiye kökenli gençlerin başarı düzeyinin düşük olduğunu söyledi. Bunun nedeni olarak öğrencilerin yetersiz dil bilgisiyle okula başlaması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol Esen, şunları söyledi:

İKİ DİL BAŞARIYI ARTIRIR

“İlerleyen okul yıllarında da bu yetersizliğin telafisi çok mümkün olmuyor. Yabancı öğrenciler arasında da oldukça dezavantajlı konumda olan Türk kökenli çocuk ve gençlerin bu durumunu düzeltmeye aday çözümü üniversite olarak geliştirdik. Çocukların okula başlamadan önce kreşlerde hem Almanca hem de Türkçe öğrenmeleri önemli. Her iki dilin eşit düzeyde kullanılması çocukların başarısını artırdığı gibi velilerin de çocuklarını erken yıllarda kreşe göndermelerini sağlıyor.”
Antalya’daki AB Merkezi’nin, Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile bir yıl yürüttüğü projenin ortaya koyduğu sonuçları da paylaşan Prof. Dr. Esen, “Çocuklar okul öncesi dönemde birden fazla dili aynı anda öğrenebiliyor, bu şekilde yetişen çocuklar hem kendi anadiline hem de yaşadığı ülke diline aynı düzeyde hakim olarak okula başlayabiliyor. Ondan sonraki dönemde bu çocuklar başka dilleri de öğrenmeye çok yatkın oluyor” dedi.

HAZIRLANAN KİTAP BAŞARIYI ARTIRACAK

Prof. Dr. Erol Esen, proje sonuçlarını içeren ve geçen yıl Türkçe ve Almanca yayına hazırlanan kitabın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiğini söyledi. Kitabın daha birçok konuda AB ülkelerinde yaşayan göçmen kökenli çocuk ve gençlerin eğitim başarılarını yükseltecek öneriler içerdiğini kaydeden Prof. Dr. Esen, kendi editörlüğünde tamamlanan kitabın, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın (YTB) da destekleriyle oluşturulduğunu söyledi.

ASİMİLASYONA KARŞI KORUNMA YÖNTEMİ

Prof. Dr. Esen, “Yurtdışında yaşayan 5 milyona yakın Türkiye kökenli göçmenin bulundukları ülke dillerini öğrenme çabaları anadillerinden bağımsız düşünülemez. Ayrıca dille birlikte kültürün de aktarılması nedeniyle, çocuklar kendi aile kültürlerini koruyabildikleri gibi, bulundukları ülke dil ve kültürüne de yeterli düzeyde hakim olabiliyor. Bu yolla göçmen çocuklarının her türlü asimilasyona karşı da korunabileceği öngörülüyor” diye konuştu.

İKİ DİLLİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Proje çalışmalarının hedefiyle ilgili de açıklamada bulunan Prof. Dr. Esen, “İki dilli kreşlerde istihdam edilecek eğitim personeli yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hatta bunu Alman üniversiteleri ile ortak yürüterek çift diploma vererek, mezunların doğrudan Almanya’da çalışabilmesini sağlayacağız. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın da desteğini bulan bir çalışmayla AKVAM ve Eğitim Fakültesi ‘İki Dilli Okul Öncesi Lisans Eğitim Programı’ müfredatı önümüzdeki aylarda hazır hale getirecek. Burada öğretmen yetiştirip Almanya’daki kreşlere göndermek istiyoruz” diye konuştu.

Editör: İsveç Gündemi