Açıklanan son verilere göre, işsizlik 0,1 puan arttı.

İsveç İstatistiklerine göre işsizlik oranı mevsimsellikten arındırılmış ve eşitlenmiş bir rakam olan yüzde 8,0'a yükseldi. Genel tablo durumuna göre hem işsizlik sayısı hemde yüzdesel olarak artış kaydedildi.

İşgücü piyasasındaki durağanlık Aralık ayında devam ederken, işgücü arzındaki daralma verilere yansıdı.

İşgücü sayısı 5 milyon 724 bin kişi olarak görülürken, bu rakamla genel dağılım sağlanınca ve mevsimsellikten arındırıldığında İsveç işgücü katılım oranı yüzde 75,4'lük bir orana tekabül ediyor.

Oldukça güçlü bir işgücü katılımı olan İsveç'in son dönemlerde durağan bir piyasa seyrinde olması genel koşullara bağlı olarak normal görülüyor.

Editör: Semihhan Aydemir