TÜFE enflasyon oranı, Şubat 2024'te yüzde 4,5 iken Mart 2024'te yüzde 4,1 oldu. TÜFE'ye göre Şubat'tan Mart'a aylık değişim yüzde 0,1 oldu. CPIF'e (Sabit Faizli Tüketici Fiyatları Endeksi) göre enflasyon oranı Mart ayında yüzde 2,2 oldu.

İsveç İstatistik kurumu (SCB)'unda fiyat istatistikçisi olan Mikael Nordin, enflasyon oranının Mart ayında düştüğü ve bazı malların geçen yılın aynı dönemine göre daha ucuz olduğunu söyledi.

Kısa bilgi

TÜFE, TÜFE ve TÜFE-XE endeks rakamı, aylık ve yıllık değişimi

Scb1

  • Hanehalkı konut kredilerinde artan faiz maliyetleri TÜFE'ye göre enflasyona yüzde 2,1 puan katkı sağladı
  • Gıda fiyatları Şubat'tan Mart'a düştü
  • Enerji hariç TÜFE'ye göre enflasyon oranı Şubat'taki yüzde 3,5'ten Mart'ta yüzde 2,9'a düştü

Gıda fiyatlarındaki artışta yavaşlama

Şubat ayından Mart ayına kadar TÜFE yüzde 0,1 arttı. Geçen yılın aynı döneminde fiyatlar yüzde 0,6 oranında artış göstermişti.

Aylık değişimde elektrik, giyim ve ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki artış etkili olurken, gıda fiyatları düştü. Bu yılki kitap satışları nedeniyle diğer şeylerin yanı sıra eğlence ve kültürde de fiyatlar düştü.

Aşağıdaki tablo, Mart 2024'teki aylık değişime en büyük katkıyı sağlayan mal ve hizmetlere ilişkin aylık değişimleri ve TÜFE'ye katkılarını gösteriyor. Sonuçlar, hane halkı tüketim harcamalarının resmi sınıflandırması olan COICOP grubuna göre raporlanıyor.

TÜFE'ye göre aylık değişimde en çok etkilenen mal ve hizmetler oldu

Scb2

Mart ayı enflasyon oranına katkı

TÜFE'ye göre enflasyon oranı, yani TÜFE'nin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi, Mart 2024'te yüzde 4,1 oldu. Bu, enflasyon oranının yüzde 4,5 olduğu Şubat ayına göre bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Mart ayındaki enflasyon oranı esas olarak yükselen faiz maliyetlerine bağlı olarak artan konut maliyetlerinden etkilenmiştir. Artan kiralar ve kat mülkiyeti ücretleri de enflasyon oranına katkıda bulundu. Artan konut maliyetleri, düşen elektrik fiyatlarıyla bir miktar yumuşadı.

Ulaştırma fiyatları, kısmen ulaştırma hizmetlerine ilişkin yüksek fiyatların bir sonucu olarak arttı. Ancak bu artış dizel fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Ayrıca eğlence ve kültür ile restoran ziyaretlerinde de fiyat artışları yaşandı. Ayrıca alkollü içecek ve tütün, sağlık ve giyim fiyatları da arttı.

TÜFE'den farklı olarak konut kredisi faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenmeyen TÜFE'ye göre enflasyon oranı Mart ayında yüzde 2,2 oldu. Şubat ayına karşılık gelen rakam ise yüzde 2,5 oldu.

Enerji ürünleri hariç hesaplanan enflasyon (KPIF-XE) Mart ayında yüzde 2,9 ile Şubat ayındaki yüzde 3,5'e göre düşüş gösterdi.

TÜFE'ye göre enflasyona en büyük katkıyı sağlayan mal ve hizmetler

Scb3

Enflasyonun farklı ölçümleri

İsveç istatistik kurumu SCB, farklı amaçlar için farklı enflasyon ölçümleri hesaplamaktadır. İsveç'te Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim enflasyonun en yaygın ölçüsüdür, ancak CPIF, Riksbank'ın para politikası için hedef değişkeni olan ölçüdür. CPIF, CPI ile aynı mal ve hizmetleri içerir. TÜFE ile TÜFE arasındaki fark, TÜFE'de hane halkı ipotek faiz oranlarının sabit tutulmasıdır. Bu, hanehalkı ipoteklerine ilişkin değişen faiz oranlarının etkisinin CPIF'de değil, yalnızca TÜFE'de yansıtıldığı anlamına gelir.

TÜFE ve CPIF'ye ek olarak, AB işbirliği kapsamında uyumlulaştırılmış bir enflasyon ölçüsü olan HIKP de hesaplanmaktadır. Ayrıca, çoğunlukla temel enflasyonun bir ölçüsü olarak kullanılan KPIF-XE (enerji hariç KPIF) hesaplanmaktadır.

Enflasyonun farklı ölçümleri

Scb4

Editör: Semihhan Aydemir