Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre istihdam oranı yüzde 69,2 oldu. İşsizlerin hem sayısı hem de yüzdesi mevsimsel olarak ve eşit oranda arttı.

İsveç İstatistik Kurumu'nun İşgücü Anketleri istatistikçisi Åsa Zakrisson, Ocak ayında işgücü piyasasında yavaşlamanın devam ettiğine dair işaretler görüyoruz, her şeyden önce geçici çalışanların sayısında bir azalma ve işsizlikte bir artış görüyoruz dedi.

İşgücü

Ocak 2024'te, 15-74 yaş arası işgücündeki kişilerin sayısı mevsimsellikten arındırılmamış olarak 5 milyon 615 bin'e ulaştı. İşgücünde kadın sayısı 2 milyon 659 bin, erkek sayısı ise 2 milyon 955 bin, göreli işgücü oranı ise yüzde 73,9 oldu. Kadınlarda işgücü oranı yüzde 71,3, erkeklerde ise yüzde 76,5 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işgücündeki sayı 5 milyon 724 bin kişi olurken, bu da yüzde 75,4'lük bir işgücüne karşılık geliyor.

İstihdam

Ocak 2024'te 15-74 yaş arası istihdam edilenlerin sayısı mevsimsellikten arındırılmamış olarak 5 milyon 136 bin kişi oldu. Çalışan kadın sayısı 2 milyon 432 bin, erkek çalışan sayısı ise 2 milyon 704 bin kişi oldu. İstihdam oranı yüzde 67,6 oldu. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 65,2, erkeklerde ise yüzde 70,0 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ve eşitlenmiş 15-74 yaş grubundaki istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 259 bin kişi olurken, bu da yüzde 69,2'lik bir istihdam oranına tekabül ediyor.

Çalışanlar

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ocak 2024'te çalışan sayısı 4 milyon 640 bin kişi oldu. Kadınlarda 2 milyon 270 bin, erkeklerde 2 milyon 370 bin, kadrolu çalışan sayısı 4 milyon 72 bin, kadınlarda 1 milyon 952 bin, erkeklerde ise 2 milyon 120 bin kadrolu personel bulunuyor. Geçici çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre 77 bin kişi azalarak 568 bin kişi olarak gerçekleşti. Kadınlarda bu sayı 318.000, erkeklerde ise 42.000 azalışla 250.000 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre çalışan sayısı 4 milyon 738 bin kişi olurken, bunların 4 milyon 71 bini kadrolu, 668 bini geçici çalışan oldu. Önceki aylara göre geçici çalışan sayısında azalma yaşandı.

Çalışılan saatler

Mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre Ocak 2024'te haftalık ortalama 151,5 milyon saat çalışıldı.

Mevsimsellikten arındırılmış ve arındırılmış veriler, komşu aylara göre çalışılan saat sayısının arttığını gösteriyor. Haftalık saat sayısı ortalama 157,2 milyondu.

İşsizlik

Ocak 2024'te 15-74 yaş arası işsizlerin sayısı , mevsimsellikten arındırılmamış şekilde, bir önceki yılın aynı ayına göre 55.000 kişi artışla 479.000 oldu. Bu, 0,9 puanlık bir artışla yüzde 8,5'lik bir işsizlik oranına karşılık geliyor. İşsiz kadın sayısı 228 bin, erkek işsiz sayısı ise 251 bin olurken, işsizlik oranı kadınlarda yüzde 8,6, erkeklerde ise yüzde 8,5 oldu. En az 27 haftadır işsiz olan uzun süreli işsizlerin sayısı 138 bin kişi olurken, uzun süredir işsiz olanların 65 bini kadın, 73 bini erkek oldu. 15-24 yaş arası genç işsiz sayısı 152 bine ulaşırken, gençler arasındaki işsizlik oranı ise 4,9 puanlık artışla yüzde 24,9 oldu. İşsiz gençlerin 100.000'i tam zamanlı öğrenciydi.

Mevsimsellikten ve arındırılmış verilere göre, önceki aylarla karşılaştırıldığında 15-74 yaş arası işsiz sayısı 464 bine yükseldi. İşsizlerin oranı da artarak yüzde 8,1'e yükseldi. 15-24 yaş arası gençler arasında işsiz sayısı 158 bini, işsizlik oranı ise yüzde 23,3'ü buldu. Önceki aylara göre işsiz gençlerin hem sayısında hem de yüzdesinde artış var.

Kullanılmayan emek arzı

İşsizler, eksik istihdam edilenler ve gizli iş arayanlar hep birlikte kullanılmayan işgücü arzını oluşturmaktadır. Ocak 2024'te haftada ortalama 23,1 milyon saate ulaştı. Kullanılmayan işgücü arzı, haftada 40 saatlik çalışma ile 578.000 tam zamanlı işe karşılık geliyor.

İşgücü piyasasındaki ilişki Ocak 2024, 15-74 yaş

Tradet 2024M01

Nüfus, özel hanelerde yaşayanları ifade eder. Parantez içindeki sayılar seviye tahmini için belirsizlik rakamlarını göstermektedir. Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

15-74 yaş arası işgücü anketleri, mevsimsellikten arındırılmamış veriler (orijinal değer)

T1

1) Nüfus, özel hanelerde yaşayanları ifade eder. 2) Eksik istihdam edilenlerin oranı, istihdam edilenlerin yüzdesi olarak ifade edilir. * Değişikliğin "istatistiksel olarak garantili" olduğunu belirtir ** Değişikliğin "istatistiksel olarak garantili" olması için minimum gereklilik. Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

15-74 yaş arası işgücü anketleri, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler (trend değeri)

T2

1) Nüfus, özel hanelerde yaşayanları ifade eder. Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

15-74 yaş arası işgücü anketleri, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler (trend değeri)

T3

Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

15-74 yaş arası istihdam edilen nüfusun oranı

Am0401 2024M01 Di 05 Sv Press5

Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

Cinsiyete göre istihdam edilen nüfusun oranı, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler, 15-74 yaş

Am0401 2024M01 Di 06 Sv Press6

Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

15-74 yaş arası işsiz işgücünün oranı

Am0401 2024M01 Di 07 Sv Press7

Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

İşgücünün cinsiyete göre işsiz payı, mevsimsellikten arındırılmış ve düzeltilmiş veriler, 15-74 yaş

Am0401 2024M01 Di 08 Sv Press8

Kaynak: İsveç İstatistikleri, İşgücü Araştırmaları (AKU)

Editör: Semihhan Aydemir