2023 yılı boyunca İsveç'te toplamda 701 bin 953 kişiye eşdeğer sosyal yardım ve katkı desteği sağlandı. Bu, çalışan nüfusun (20-64 yaş) yüzde 11,8'ine tekabül ediyor.

Elde edilen yeni veriler bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 1,2'lik bir düşüşe karşılık geliyor. İstatistik İsveç'ten araştırmacı Johan Lindberg, 2023'te sosyal yardımlar ve katkılarla kendilerini destekleyen tam zamanlı kişilerin toplam sayısının, ölçümlerin başladığı 1990'dan bu yana en düşük seviyede olduğunu hatırlattı.

Karşılaştırmaları kolaylaştırmak için istatistikler, ödenen ödeneklerin ve hibelerin tüm yıl boyunca tam ödenekle kaç kişiyi destekleyebileceğini gösteriyor. Buna tam yıllık eşdeğerler veya tam yıllık insanlar denir.

Örnek: Altı ay boyunca tam zamanlı işsiz olan iki kişinin her biri istatistiklerde tam yıllık bir kişi haline geliyor.

Desteklenen kişi sayısında tarihi düşüş

Sosyal yardımlar ve ödeneklerle tam yıl desteklenen kişilerin sayısı 1990 ile 1994 arasında neredeyse yüzde 60 arttı. O zamandan bu yana, örneğin salgın sırasında olduğu gibi bireysel yıllar dışında bu sayı istikrarlı bir şekilde azaldı.

Ancak 2022 ve 2023'te sosyal yardım ve ödeneklerle desteklenen tam yıl kişi sayısı istatistiklerde şu ana kadarki en düşük seviyelere geriledi.

Hastalık ve aktivite tazminatı en büyük tazminat şeklidir ve toplam tam yıl eşdeğerlerinin yüzde 29,3'ünü oluşturur. Geçen yıl yüzde 1,3 oranında azalan bu rakam, 2006'dan bu yana yüzde 55 oranında azaldı.

"Yüzde olarak mali yardım alan kişi sayısı yüzde 12'den fazla düşüşle tarihsel olarak en fazla düşüşü 2023'te yaşadı." diyen Johan Lindberg, hastalık yardımından yararlanan kişilerin sayısının yüzde 5'in biraz altında bir artışla en fazla artan alan olduğunu söyledi.

2022 ve 2023 yılları arasında tazminat ve gelişim formuna göre yararlananlar

Veriler2

Tüm yıl boyunca sosyal yardım ve hibelerle desteklenen kişilerin yüzde 54,7'si kadın, yüzde 45,3'ü erkekti. Bazı tazminat türlerinde cinsiyetler arasındaki fark diğerlerine göre daha açıktır.

Hastalık yardımları açısından kadınlar çoğunluktayken, işsizlik açısından erkeklerin oranı daha fazla görünüyor.

Her tazminat türünde cinsiyet dağılımı (%)

Veriler1

Bölgeler arasında büyük farklılıklar var

Kaç kişinin tazminat aldığına ilişkin farklılıklar ilçe düzeyinde büyük, belediye düzeyinde ise daha da büyük.

Sosyal yardımlardan desteklenen 20-64 yaş arası nüfus oranının en düşük olduğu bölge yüzde 9,3 ile Stockholm, en yüksek olduğu bölge ise yüzde 16,2 ile Gävleborg olduğu görülürken, oranlar şöyle devam ediyor:

Belediye düzeyinde farklar daha da büyük görünüyor. Sosyal yardımların desteklediği oran en düşük yüzde 5,7 ile Danderyd'de, en yüksek ise yüzde 20,7 ile Perstorp'ta gerçekleşti.

2023 yılında nüfusun en küçük ve en büyük yüzdesinin sosyal yardım ve hibelerle desteklendiği belediyeler şunlar:

Veriler-1

Editör: Semihhan Aydemir