Hanehalkı değişken faiz oranlarını tercih ediyor. Kasım 2023'te hane halkı ipoteklerinin yüzde 59'u değişken faiz oranlarına sahipti. Kat mülkiyeti dernekleri arasında değişken faiz oranları da daha yaygın hale geldi. Değişken faizli kredilerin oranı Ocak 2021'deki yüzde 16'ya kıyasla Kasım 2023'te yüzde 23 oldu.

İstatistik İsveç'in ekonomistlerinden Johannes Andersson, değişkenin, diğer sabit dönemlerle karşılaştırıldığında kat mülkiyeti birlikleri arasında en fazla artan sabit faiz dönemi olduğunu da görebilirsiniz, dedi.

Daha yüksek kaldıraç

Daha yeni konut dernekleri, eski derneklere göre daha yüksek kaldıraca sahip oldukları için faiz oranlarına karşı en duyarlı olanlardır. Ülkedeki tüm konut derneklerinin toplam yüzde 6'sı beş yaşın altındadır.

Konut

Konut birlikleri kredilerinde en düşük faiz oranı, sabit faiz süresi üç aydan bir yıla kadar dolan faiz oranıdır. Kasım ayında bu faiz oranı ortalama yüzde 1,97 seviyesindeydi. Krediler kat mülkiyeti birliklerinin toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturmaktadır.

Johannes Andersson, önümüzdeki aylarda, hem genç hem de eski kat mülkiyeti derneklerinin, faiz oranlarının aynı seviyede kalması halinde daha yüksek faiz maliyetlerine uyum sağlamak zorunda kalacağını söylüyor.

Faiz maliyetlerini etkiler

Konut birliklerinin artan faiz maliyetlerinden nasıl etkilendiğini gösteren yalnızca kredinin büyüklüğü değildir. İstatistik İsveç, kredi-değer oranına, yani bankalardan ve diğer finansal kuruluşlardan alınan kredilerin toplamının dernek mülklerinin değeriyle ilişkisini inceledi.

Beş yaşına kadar olan derneklerin ortalama kredi/değer oranı yüzde 38 iken, 40 yaşın üzerindeki derneklerin ortalama kredi/değer oranı yüzde 15'tir.

Johannes Andersson, Kasım ayında, genç kat mülkiyeti derneklerinin hem yüksek kaldıraca sahip olduğunu hem de kredilerinde en yüksek faiz oranlarına sahip olduğunu söyledi.

Editör: Semihhan Aydemir