Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Yard. Doç ve Yazar Göksel Göker “Göç ve Kimlik Aidiyet” isimli kitabını piyasaya sürdü. Göker kitabında, göç olgusu ve göçmen kimliği İsveçli Türkler, 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine doğru başlayan emek göçü sonrasında İsveç'e yerleşen Türk göçmenlerin entegrasyon durumları, kimlik ve aidiyet algıları, kültürlerarası iletişim pratikleri, karşı karşıya kaldıkları toplumsal problemler çalışmanın temel konusunu ele almış.

451 sayfadan oluşan kitapta ayrıca bir Avrupa ülkesi olarak İsveç'in uyguladığı göçmen politikaları ve göçmenlerin sosyal konumları incelenmekte; İsveç'te yaşayan Türk göçmenlerin, resmi veriler ışığında, güncel sosyo-demografik ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Göksel Göker kimdir; 1979 yılından Konya’nın Kulu İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Babası Ahmet Göker’in görevi nedeniyle Türkiye’nin çeşitli illerinde tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda “Batı Medeniyetine Dair İki Farklı Yaklaşım: Gerçek Hayat Dergisi ve Türksolu Gazetesi” isimli teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Doktora eğitimini Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyolaoji Anabilim Dalı’nda verdiği “Göç, Kimlik, Aidiyet: Kültürlerarası İletişim

Açısından İsveç’li Türkler” teziyle 2013 yılında tamamladı.

İletişim Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Sosyal Medya ve Kültürlerarası İletişim konularında ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. “Siyasal İletişim Araştırmaları” isimli bir kitabı vardır. 2007 yılından bu yana Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

KULUNUN SESİ GAZETESİ
Editör: İsveç Gündemi