sveç ekonomisinin önemli bir bölümünü sigorta sektörü oluşturuyor. Kişi başı ortalama yıllık gelirin 55 bin doları geçtiği ülkede, vatandaşlar için varlıklarını güvenceye almak büyük önem teşkil ediyor. 2015 yılında 33.5 milyar dolar prim üreten İsveç sigorta sektörü 20 binden fazla istihdam sağlıyor. İsveç’in büyük sigorta sektörünün ödediği tazminatlar da haliyle büyük oluyor. 2014 yılında hayat dışı tarafında 5.5 milyar dolar ödenirken, hayat sigortası şirketleri 9.5 milyar dolar ödeme yaptı. Sektörün 2015 yılında küresel ekonomiye yaptığı yatırımlar da 400 milyon doları buluyor.

400 SİGORTA ŞİRKETİ VAR
İsveç’te kayıtlı olarak faaliyet gösteren 400’ün üstünde sigorta şirketi bulunuyor. Bu şirketlerin çoğunu yerel olarak hizmet veren hayat dışı sigorta şirketleri oluşturuyor. Şirket sayısı çok fazla olsa da, sektör birkaç büyük sigorta şirketi ve sigorta grubu üstünde yoğunlaşmış durumda. Hayat dışında ilk 5 sigorta şirketi pazarın %84’üne tekabül ederken, hayat tarafında bu oran %60. Uluslararası şirketler ise son 10 yıl içinde İsveç’te varlıklarını artırmış durumdalar. Ülkede 53 yabancı sigorta şirketi acente ya da branş ofisi aracılığıyla hizmet veriyor.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkede hayat tarafındaki prim üretimi hayat dışını solluyor. Ülkenin 2015 yılındaki hayat dışı prim üretimi 9 milyar 240 milyon dolar seviyesinde, hayat tarafındaki prim üretimi ise 24 milyar doların üstünde gerçekleşti.
İstihdama bakacak olursak… İsveç sigorta sektöründe çalışan 20 bin kişi, ülkedeki toplam çalışan sayısının %0.5’ine denk geliyor. Diğer sektörlerde ortalama %50 olan kadın çalışan sayısı, sigorta sektöründe %53 seviyesine çıkıyor. Sektördeki eğitim seviyesi ise hızla artıyor. Üniversite mezunu çalışanların oranı 2000 yılında %17 seviyesindeyken, 2012 yılında %31’e çıktı.

KONUTLARIN %95’İ SİGORTALI
İsveç’te konutların %95’inde konut sigortası bulunuyor. Çoğu çalışanın bireysel emeklilik sahibi olduğu ülkede nüfusun büyük bir bölümünün özel sigorta poliçeleri bulunuyor. Ülkede, özellikle son yıllarda, bilhassa özel sağlık sigortasına olan taleplerde büyük bir artış gözlemleniyor. Ülkede evler, sayfiye ve teknelere kesilen poliçe adedi 2014 rakamlarına göre 5.6 milyonu buluyor. Bu poliçelerin 3.1 milyonluk büyük kısmı konut sigortalarından geliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK İŞTAHI
İsveç’te emeklilik sistemi 3 bölümden oluşuyor: Ulusal Emeklilik, çalışan emekliliği ve bireysel emeklilik. 2013 yılı rakamlarına göre İsveç nüfusunun %26’sının özel bireysel emeklilik anlaşması bulunuyor. Bu oran ülkemizde otomatik katılımla beraber %8.9 seviyesine gelmiş durumda. İsveç’te kişi başı yıllık ortalama birikim ise 660 dolar civarında.
Rakamlar, son 10 yılda İsveç halkının birikimlerini %100 oranından daha fazla artırdığını gösteriyor. Bu birikimlerin %44’ü bireysel emeklilik sisteminde değerlendiriliyor. Geriye kalanı ise banka hesaplarında, hisselerde ve mütüel fonlarda bulunuyor ancak, vergilendirmeye gelen değişikliklerle beraber önümüzdeki yıllarda bu oran azalabilir.

HAYVANLAR DA AİLENİN BİR FERDİ GÖRÜLÜYOR
İsveç’te sigorta branşları arasında evcil hayvan sigortaları dikkat çekiyor. 2014 yılında 344 milyon dolar prim üretilen evcil hayvan sigortasına İsveç halkı tarafından büyük talep var. Ülkede evcil hayvanlar, ailenin bir parçası olarak görülüyor.

SAYILARLA İŞVEÇ
Nüfus: 10 milyon
GSYİH: 580 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 55 bin $
Prim Üretimi: 33 milyar 500 milyon $
Hayat: 24 milyar 260 milyon $
Hayat Dışı: 9 milyar 240 milyon $
Dünya Sigortacılığındaki payı: %0.96
Kişi Başı Prim: 3 bin 429 $
Hayat: 2 bin 483 $
Hayat Dışı: 946 $
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %6.81
Hayat: %4.93
Hayat Dışı: %1.88


Editör: İsveç Gündemi