Kiracılar derneği ve Stockholm'deki belediyeye ait konut şirketleri arasında yapılan görüşmelerde, gelecek aydan itibaren kiralara yüzde 1,95 oranında zam yapılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Artık çok yüksek, ancak evlerin genel, havalandırma ve asansör bakımları için artan maliyetlerin karşılanabilmesi için zammın yapılması uygun görülmüştür denildi.

Svenska Bostäder'deki kiracılar için müzakere heyeti başkanı olarak Yngve Sundblad, yapılan zamlarla ilgili meydaya bir demeç verdi. Konut bakımları ve genel giderlerin artması hususunun gözönüne alınarak ona göre zam yapıldığını ifade etti.

Editör: İsveç Gündemi