YTB tarafından desteklenen proje konuları ile ilgili YTB web sitesinde yapılan açıklamalar şöyle:

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,  yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve ülkemizdeki kamu kaynaklarıyla burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bu alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına proje bazlı mali destekler sağlanmaktadır. 2011 yılından itibaren 70’in üzerinde ülkede 600’e yakın proje desteklenerek başvuru sahiplerine 50 milyon TL’nin üzerinde mali destek sağlanmıştır.

Başkanlığımız,  2015 yılından itibaren bazı önemli değişikliklerle birlikte mali destek sağlamaya devam edecektir.

Program Bazlı Proje Başvuruları
YTB
İlk olarak Başkanlığımız tarafından, alan ve konularına göre tasnif edilmiş program bazlı proje yönetim sürecine geçmiş olup amacı, beklenen faaliyetleri, takvimi, başvuru sahipleri, uygulanacağı ülkeler vb. kriterler bazında farklılaştırılmış 16 program oluşturulmuştur.

Başvuru sahipleri, planladıkları projeye uygun olan programı seçmeleri ve seçtikleri programların dönem dönem açılacak olması nedeniyle takip ederek açık bulunduğu süre zarfında başvuru yapmaları gereklidir.

YTB Sivil Toplum Destekleri Bilgi Sistemi

İkinci yenilik ise, artık proje başvuruları ve projelerle ilgili işlemlerin YTB Sivil Toplum Destekleri Bilgi Sistemi yazılımı üzerinden yürütülecek olmasıdır. Bu yıl itibariyle Başkanlığımız tarafından, elden ya da posta yoluyla proje veya destek talepleri kabul edilmeyecektir.

Mali desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların, Bilgi Sistemine üye olmaları ve sonrasında kendilerine uygun programlara proje başvurularını online olarak yapmaları beklenmektedir.

Başvuru yapılabilmesi için öncelikle, kuruluşun türü, kuruluş tarihi, sicil numarası, amaç ve faaliyet alanları, kurumsal ve mali kapasitesi, yönetimi ve iletişim bilgileri gibi bilgilerin talep edildiği kurumsal kimlik sayfalarının doldurulması beklenmektedir. Her bir tüzel kişiliğin tek bir üyelik kaydı yapması yeterlidir, birden fazla yapılmasına sistem izin vermeyecektir.

Kurumsal kimlik sayfalarındaki her alanın doldurulması zorunlu olmamakla birlikte hem mali desteklerin yanında sağlanacak idari desteklere (eğitim, atölye çalışmaları vb.) ilişkin verilerin elde edilmesinde, hem de projelerin değerlendirilmesinde önemli bir kriter olan başvuru sahibinin kurumsal ve mali kapasitesinin sağlıklı olarak tespit edilmesinde bu bilgiler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle mevcut veriler çerçevesinde tüm alanların doldurulması önemle tavsiye edilmektedir.

Kurumsal kimlik bilgilerinin yalnızca 1 kez doldurulacak olup sonraki süreçte başvuru yapılacak her bir proje için bu bilgiler bir kez daha istenmeyecektir. Böylece sonrasında daha hızlı proje başvurusu yapılabilecektir.

Başkanlığımızın sorumlu olduğu faaliyet alanlarına ilişkin,  üye olarak kayıt olunması ve proje başvurusunda bulunulması halinde, bütçe imkânları çerçevesinde nitelikli projeler değerlendirilebilecektir.
Editör: İsveç Gündemi