Edinilen bilgilere göre, ülkedeki çocuklar üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmada, bağışıklık sisteminin PFAS ile kontamine olmuş içme suyundan etkilenip etkilenmediğini gösterecek. Kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak araştırmaya 3 bin çocuk dahil edildi.

Bu kadar çok çocuğun dahil edilmesi ve vücutta çok çeşitli PFAS seviyelerini karşılayabileceğimiz eşsizdir, diyen Göteborg Üniversitesi'nde topluluk tıbbı ve halk sağlığı profesörü Kristina Jakobsson, araştırmanın alanında dünyanın en büyüğü olduğununda altını çizdi.

En yaygın çocukluk hastalıklarına karşı aşılamadan sonra ürettiği antikorların miktarını inceleyerek, bağışıklık sisteminin nasıl etkilendiğini görebiliriz denildi.

PFAS (perflorür ve poliflorlu alkil asitler) geniş bir sentetik madde grubudur. Daha iyi bilinen konulardan ikisi PFOS ve PFOA'dır. Ulusal Gıda Ajansı'nın İsveç'teki 11 farklı PFAS maddesi için limit değeri litre başına 90 nanogramdır. Yüz binlerce İsveçlinin suyla daha yüksek değerlere maruz kaldığı tahmin edilmektedir.

Editör: İsveç Gündemi